چاپ پارچه

مطالب زیر بر اساس آرشیو ماشین آلات چاپ سابلیمیشن لیست شده اند.

کلندر و پرس حرارتی

دستگاه های کلندر و پرس حرارتی دستگاه های کلندر و پرس حرارتی در اندازه های متفاوت و برای کاربردهای متفاوتی موجود هستند. علیرغم این تنوع، نحوه ی کارکرد همه ی آنها به یک شکل است؛ در دمای ۲۰۴٫۴ درجه ی سانتی گراد، بطور همزمان...